Terapia- ja kaverikoirat

Jos auttaminen on lähellä sydäntä ja omistaa koiran, joka on erityisen ihmisrakas, kannattaa tutustua kaverikoiratoimintaan, joka tuo sekä itselle että koiralle kokemuksen auttamisen ilosta ja ihmisten läheisyydestä. Kaverikoiratoimintaan pääsee helposti mukaan erilaisten järjestöjen esimerkiksi Kennelliiton kautta ja nämä järjestöt antavat myös mielellään opastusta toimintaan. Kaverikoiratoiminnassa oppii samalla itse kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja suhde koiraan parantuu merkittävästi.

Minkälainen koira sopii terapia- tai kaverikoiraksi

Kaverikoiratoiminnassa ei yleensä ole rajoituksia rotujen suhteen vaan koirat valitaan sopiviksi yksilöllisen luonteen mukaan. Mikäli koira on sosiaalinen ja hakeutuu mielellään ihmisten seuraan, on se hyvä kandidaatti kaverikoirana toimimiseen. Kaverikoirana saattaa joutua kohtaamaan yllättäviä tilanteita, joten koiralta vaaditaan rauhallista luonnetta, eikä se saa hämmentyä helposti. On myös tärkeää, että tilanne ei ole koiralle stressaava ja vaikka koira näyttäisikin nauttivan tilanteesta täysin mitoin, on käyntien määrä ihmisten luona rajoitettu, jotta koiralle ei varmasti aiheudu tilanteesta turhaa stressiä.

Terapiakoirilta haetaan suunnilleen samoja piirteitä kuin kaverikoirilta. Osaa terapiakoirasta saatetaan käyttää henkisenä tukena myös esimerkiksi fysioterapiassa, joten näissä tapauksissa olisi hyvä jos koira olisi hieman kestävämpi rakenteeltaan, sillä kosketus saattaa olla melko kovaakin. Kaverikoirista poikkeavasti terapiakoirat myös koulutetaan toimintaan ja se on hieman kaverikoiratoimintaa sitovampaa. Terapiakoirille on myös erinäisissä koulutusryhmissä rotujen suhteen enemmän vaatimuksia kuin kaverikoirille. Pääsääntöisesti kuitenkin lähes kaikki rodut voivat toimia terapiakoirina hieman terapiamuodosta riippuen.

Minkälainen ihminen sopii kaveri- tai terapiakoiran ohjaajaksi?

Ihmisen joka haluaa hakeutua kaveri- tai terapiakoiratoimintaan mukaan on luonnollisesti oltava eläin- ja ihmisrakas. Toiminta vaatii myös jonkin verran joustavuutta ja organisointikykyä, joten hyvä, jos elämäntilanne on sellainen että se sallii tarvittaessa pikaiset aikataulun muutokset. Kaverikoiran ohjaajalla on oltava hyvä suhde koiraansa ja ohjaajat käyvätkin kaverikoirakurssilla pienen koulutuksen, jossa kuullaan muun muassa koiran tulkitsemisesta ja opetellaan erikoisryhmien kohtaamista. Koira on toiminnassa niin sanotusti päätähtenä tai tapahtumien keskipisteenä, mutta ohjaajan tehtävä on toimia koiran tukena ja tarvittaessa ohjata koira pois tilanteesta, jos huomaa koirassa stressioireita tai epämukavuutta. Koiraohjaajan pitää myös olla täysi-ikäinen.

Minkälaisia tehtäviä kaveri- ja terapiakoirilla on?

Koiraterapian on osoitettu toimivan muun muassa erinäisissä muistihäiriöissä, kuten Alzheimerin taudissa. Koiran läsnäolo laskee stressitasoja ja saa kuntoutuvan keskittymään ympäröivään tilanteeseen. Koiria on käytetty paljon myös masentuneiden kuntoutuksessa ja esimerkiksi erilaisen trauman, kuten seksuaalisen väkivallan tai kidutuksen uhreille. Toisinaan koirilla riittää pelkkä läsnäolo ja silitettävänä oleminen. Toisinaan taas koira voi toimia avustavana esimerkiksi fyysisessa kuntoutuksessa tai puheen opettelussa toiset saattavat kokea helpommaksi puhumisen koiralle kuin ihmiselle. Koirien kanssa voidaan myös tehdä erilaisia käytösharjoituksia.

Related Posts

ezy