Palveluskoiralajit

Palveluskoiralajeihin kuuluu useita erilaisia lajeja joita on mahdollista harrastaa koiran kanssa joko satunnaisesti tai aktiivisesti. Lajit eroavat toisistaan hyvinkin paljon, eikä niistä ole pakko harrastaa palveluskoiran kanssa, vaan osa lajeista sopii lähes kaikille koirille harrastusmuotoisena. Toisaalta, jos näissä lajeissa haluaa osallistua erilaisiin palveluskoirakokeisiin, on rodun täytettävä palveluskoiralle asetetut vaatimukset, jotka ovat lähinnä fyysisiä ja luonteeseen liittyviä ominaisuuksia. Palveluskoiriksi on kehitetty enimmäkseen keskikokoisia rotuja jotka ovat voimakkaita ja liikkuvia.

Palveluskoiralajeja ovat muun muassa jälki, etsintä ja valjakkohiihto. Näistä lajeista on mahdollista suorittaa erilaisia kokeita palveluskoiriksi luokiteltavien koirien kanssa. Pelastuskoirakokeeseen voivat osallistua kaikki rodut, jotka on tunnusmerkitty. Kaikkien lajien esikokeena toimii kuitenkin käyttäytymiskoe, joka on suoritettava ennen kuin pääsee suorittamaan mitään muita kokeita.

Miksi osallistua palveluskoirakokeisiin?

Koirat ovat yksilöitä siinä missä ihmisetkin, ja vaikka tietyillä roduilla on selkeästi tyypillisiä luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyviä ominaisuuksia, voidaan koirissa huomata selkeitä eroja rodun sisällä näiden ominaisuuksien suhteen. Palveluskoirakokeiden tarkoituksena on testata näitä ominaisuuksia ja määrittää sitä kautta soveltuuko kyseinen koira palveluskoirakäyttöön. Käyttäytymiskoe puolestaan mittaa koiran valmiuksia muihin palveluslajeihin ja koira voi myös sitä kautta osoittaa yhteiskuntakelpoisuutensa. Pelastuskoirakokeen suorittanut koira saa puolestaan osallistua viranomaisten kanssa erilaisiin etsintätehtäviin. Kyseessä on siis eräänlainen koiran pätevyyskoe.

Miten valmistautua palveluskoirakokeisiin?

Palveluskoirakokeisiin voi valmistautua esimerkiksi tokolla, joka onkin edelletys palveluskoirakokeessa menestymiselle. Koiran koulutuksen voi aloittaa aivan peruskäskyistä ja sen jälkeen edetä hiljalleen kohti itselle ja koiralle mieluisaa lajia. Suomen palveluskoiraliitolta voi tiedustella apua koulutukseen, esimerksiki ympäristön suhteen sillä yhdistyksellä on käytössä koulutuskenttä. Suuri osa koulutuksesta tapahtuu kuitenkin maastossa, jossa koira voi hyödyntää hajuaistiaan ja oppia työskentelemään erilaisessa ympäristössä.

Pelastuskoiratoiminta

Pelastuskoiria käytetään erilaisissa etsinnöissä esimerkiksi eksyneiden jäljentämisessä tai onnettomuuden tai luonnonkatastrofin seurauksena kadonneiden paikantamisessa. Koira on tarkan hajuaistinsa johdosta erinomainen apu ja ketteränä ja pienempikokoisena se pääsee myös moneen paikkaan, jonne ihminen ei mene. Pelastuskoiratoimintaan voivat osallistua kaikenrotuiset rokotetut ja tunnusmerkityt koirat, jotka ovat suorittaneet kokeen.

Jäljitys ja etsintä on useimmille koirille erittäin mieluisaa puuhaa ja sitä kannattaakin koettaa oman koiransa kanssa vaikkapa aivan harrastusmuotoisena, jos varsinainen järjestötoiminta ei kiinnosta. Koira joutuu samalla hyödyntämään hajuaistiaan ja saa liikuntaa. Pelastuskoirilta vaadittavia ominaisuuksia ovat yleinen terveys, ihmisystävällisyys ja sosiaalinen käytös muiden eläinten kanssa. Lisäksi pelastuskoiran ohjaajalta vaaditaan paineensietokykyä ja valmiuksia toimia erilaisissa tilanteissa. Etsintätilanteet ovat usein myös pitkiä ja niissä joutuu liikkumaan hankalassa maastossa, joten hyvä fyysinen kunto on eduksi. Ohjaajan tulee hankalissakin olosuhteissa kyetä huomioimaan sekä oma että koiransa jaksaminen ja osata tarvittaessa vetäytyä tilanteesta, jos oma jaksaminen ei riitä. Etsittävät ihmiset saattavat löydettäessä olla lisäksi huonokuntoisia tai sokissa, joten hyvistä ensiaputaidoista on apua pelastuskoiratehtävissä.

Related Posts

ezy