Koiran historia

Koira on ollut ihmisen läheinen kumppani jo pitkään. Ensimmäisten koirien arvellaan kesyyntyneen jo 15 000 vuotta sitten, mikä on jo 5000 vuotta ennen maanviljelyn alkua. Koirien esi-isän, suden luita on löytynyt ihmisten asutuksista jo paljon pidemmän ajan takaa. Ihminen ja hänen paras ystävänsä ovat siis kulkeneet pitkän matkan yhdessä.

Koiran juuret ovat kahdella eri mantereella

Geeniteknologian avulla on voitu selvittää, että koiria kesytettiin aluksi Euroopassa ja Aasiassa. Vieläkään ei osata aivan tarkasti sanoa, miksi koirat kesytettiin, eikä 15 000 vuoden takainen ensimmäinen kesytetty koira muistuttanut kovinkaan paljon nykyistä koiraa. Yhdistävänä tekijänä voidaan kuitenkin arvioida jo silloin olleen koiran läheinen suhde ihmiseen ja kyky toimia laumassa ihmisen kanssa.

Koira on kesyyntynyt ennen muita tunnettuja kotieläimiä, kuten vuohia ja hevosia. Se onkin kaikista kotieläimistä vanhin. Koira on lisäksi kaikista muunnelluin kotieläin ja siitä on jalostuksen myötä syntynyt mitä erilaisempia muotoja. Monen jalostetun rodun historia tunnetaan hyvinkin tarkkaan, kun taas osan alkuperä on edelleen hämärän peitossa.

Jalostuksesta myös harmia

Alkaessaan jalostaa koiria eri käyttötarkoituksiin ihmiset eivät vielä täysin ymmärtäneet genetiikan merkitystä jalostuksessa. Tämä onkin johtanut siihen, että lähes jokaisella rodulla löytyy tyypillisiä sairauksia tai vikoja, jotka ovat voimistuneet, kun jalostuksessa on haettu tiettyjä piireitä. Siksi nykyjalostuksessa kiinnitetäänkin runsaasti huomiota geneettisiin vikoihin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

Related Posts

ezy